សេវាកម្មបច្ចេកទេស Audio, Vision, Lighting

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Others         Sep 21, 2018

Three-6 នាំមកជូនអ្នកនូវសេវាកម្មបច្ចេកទេសសម្រាប់កម្មវិធីដ៏ល្អបំផុតដូចជា Audio

សេវាកម្ម អាពាហ៏ពិពាហ៏ ជប់លៀង ខួបកំណើត និង ពិធីផ្សេងៗ

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Others         Sep 13, 2018

ក្រុមហ៊ុន ថ្ងៃជ័យ នឹងផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មបម្រើដល់អតិថិជនជាទីគាប់ចិត្ត

សេវាកម្ម រចនានិងការតុបតែង

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Decoration     Phnom Penh     Aug 03, 2018

Flowers add lively and cheerful atmosphere to your wedding.

Wedding Promotion

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Furniture     Phnom Penh     Jul 03, 2018

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកឈុតបន្ទប់គេងសំរាប់ងាពាហ៏ពិពាហ៏ ឬ គេហដ្ឋានថ្មីមែ

Romdoul រំដួល

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Others     Phnom Penh     Apr 25, 2018

To be an Outstanding Event Management for both National and International Events in Cambodia Mission - Always serve with pleasure - Ensure better quality in all service/products.- Provide custome

4 Rivers Floating Lodge

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Honeymoon Trip     Koh Kong     Apr 22, 2018

Set on a pontoon on the Tatai River within the Cardamom Rainforest, this secluded upscale lodge with tented villas borders the Peam Krasaop Wildlife Sanctuary and lies 21 km from Tatai Waterfall. The

Song Saa Private Island

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Honeymoon Trip     Preah Sihanouk     Apr 22, 2018

This upmarket resort on a private island in the Gulf of Thailand is 1 km from Koh Rong island. Featuring thatched roofs, the posh villas have complimentary Wi-Fi and minibars (soft drinks), plus priva

Knai Bang Chatt

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Honeymoon Trip     Kep     Apr 22, 2018

Overlooking Chhak Kep Bay, this relaxed, beachfront resort is a 7-minute walk from the Crab Market and 10 km from Kep National Park. Featuring private balconies and/or shared terraces, the airy rooms

ហាងផ្កាខេមា/Khema Flower Shop

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Decoration     Phnom Penh     Apr 22, 2018

Khema Flower Shop is located in Toul Kok area. We create floral arrangements for any event. Our orchids are locally grown at our orchid farm in Phnom Penh. We also offer floral design classes. Contact