សេវាកម្មលម្អភ្លើងពណ៌ LED Screen និង ប្រព័ន្ធសម្លេងគ្រប់កម្មវិធី

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Others         Sep 18, 2019

Flash ជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មរៀបចំឆាក ប្រព័ន្ធភ្លើង និងប្រព័ន្ធគ្

សេវាកម្មទទួលធ្វើម្ហូបការ និង​ គ្រប់កម្មវិធី

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Caterer         Aug 20, 2019

  « Sin Bunthong » គឺជាហាងចុងភៅបម្រើសេវាកម្មម្ហូបអាហារគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស

សេវាកម្មប្រគុំតន្រ្តីគ្រប់កម្មវិធី

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Entertainment         Aug 19, 2019

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ « Sambath Entertainment តន្រ្តីសម័យ » « Sambath Entertainment តន្រ្តីសម័យ » យ

សេវាកម្មទទួលធ្វើម្ហូបការ និង​ គ្រប់កម្មវិធី

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Caterer         Aug 14, 2019

ចុងភៅ​ ​ខេម​ ​រិទ្ធិ​ ​មាន​ទទួល​ធ្វើម្ហូប​ការ​ ​ម្ហូប​បុណ្យ​ ​ឡើង​គេហដ

សេវាកម្មទទួលរៀបចំផ្កា ដេគ័រផ្កាស្រស់ ផ្កាជ័រគ្រប់កម្មវិធី

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Decoration         Jun 11, 2019

Niron Flower Decoration មានបំរើសេវាកម្មដូចជា - ទទួលរៀបចំផ្កាស្រស់ ផ្កាជ័រ - បាច់ផ្កា - តែ

ឈុតខ្សែក និងក្រវិល

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Jewellery         May 22, 2019

ឈុតខ្សែក និងក្រវិល ច្នៃម៉ូដដោយផ្ទាល់ពី Cheang Bak VanHong​គឺផ្តល់ជូនដោយ គុណភាព​-សោ

បាច់ផ្កាកុលាបស្រស់ស្អាត

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Decoration         May 21, 2019

រៀបចំនិងច្នៃបាច់ផ្កាស្រស់ស្អាតសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកគ្រប

បាច់ផ្កាឈូករ័ត្នពិសេស

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Decoration         May 21, 2019

Flower Factory ច្នៃបាច់ផ្កាឈូករ័ត្ន💐 ស្រស់ស្អាត និងតម្លៃពិសេស🤩🤩

បាច់ផ្កាបេប៊ី

  ទាក់ទង​ដើម្បី​ដឹង​តម្លៃ​Contact for price     Decoration         May 21, 2019

បាច់ផ្កាបេប៊ីពិសេសសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ 🤗😍